• velkoplošná reklama, která zaujme svou velikostí
  • využíváno zejména pro podporu image značky, produktu nebo navigaci
  • dlouhodobé oslovení cílové skupiny v dané lokalitě